برای پیگیری تعمیرات  روی دکمه کلیک کرده و در تب اطلاع رسانی تعمیرگاه مرکزی شماره سریال گوشی خود را وارد نمایید.