نظر سنجی

احتراما به استحضار می رساند شرکت مهرگان همراه ایساتیس در راستای ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده، نظرخواهی از مشتریان را همواره در دستور کار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد که نظر شما می تواند نقش مهمی در بهبود فرآیند خدمات پس از فروش ایفا نماید. لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سوالات ذیل، ما را در رسیدن به اهداف کیفی یاری نمایید.

فرم نظر سنجی

نام(ضروری)
نام نماینده
آیا از مدت زمان انتظار برای برقراری تماس رضایت داشتید؟
میزان تسلط کارشناسان برای پاسخ گویی به شما چقدر رضایت بخش بود؟
میزان رضایت شما از کارشناس مورد نظر
آیا فاکتور جهت ارائه و یا فروش خدمات به شما ارائه گردید؟
آیا مشاور ایرادات گوشی شما را ثبت کرد؟
میزان رضایت شما از هزینه های پرداختی؟
میزان رضایت از اخلاق مداری، احساس مسئولیت، انظباط
به طور کلی از عملکرد این نمایندگی خدمات چقدر رضایت دارید؟