نظر سنجی

احتراما به استحضار می رساند شرکت مهرگان همراه ایساتیس در راستای ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده، نظرخواهی از مشتریان را همواره در دستور کار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد که نظر شما می تواند نقش مهمی در بهبود فرآیند خدمات پس از فروش ایفا نماید. لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سوالات ذیل، ما را در رسیدن به اهداف کیفی یاری نمایید.